Warsztaty terenowe w Nadleśnictwie Olkusz

Na terenie Nadleśnictwa Olkusz 5 września 2019 roku odbyły się warsztaty terenowe dla członków PTL i SITLiD, zatytułowane: „Rekultywacja leśna i przywracanie funkcji ekosystemowych na terenach poprzemysłowych – teoria i praktyka”. Spotkanie to było nawiązaniem do wieloletniej tradycji organizowania przez SITLiD seminariów połączonych z obchodami „Dnia Leśnika”. 


Prowadzącym warsztaty był prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie, który wygłosił referat na temat rekultywacji terenów po eksploatacji piasku na terenie Kopalni Piasku DB Cargo. Drugim punktem spotkanie było aktualne zagospodarowanie Pustani Błędowskiej.  Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Trybuna Leśnika”.

Wykład Profesora Marcina Pietrzykowskiego