Seminarium nt. zamierania sosny i świerka

W sali konferencyjnej im. Jan Kozyry w RDLP w Katowicach w dniu 9 stycznia 2020 r. odbyło się seminarium pt."„Aktualna kondycja drzewostanów sosnowych i świerkowych – przesłanki dla hodowli i ochrony lasu” poświęconemu problematyce zamierania drzewostanów sosnowych i świerkowych na terenie RDLP w Katowicach.

 


Pani Liliana Armatys – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, przedstawiła w swoim referacie aktualną sytuację drzewostanów sosnowych i świerkowych na terenie RDLP w Katowicach. Ponadto wskazała zagrożenia, które mogą się pojawić w przyszłości np. węgorek sosnowy czy drzewotocz japoński.

W drugim referacie przedstawionym przez Pana dr. inż. Wojciecha Gila z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym przedstawione zostały m.in. symulacje zmian zasięgu sosny w następstwie ocieplania się klimatu. Obserwowane w ostatnich kilku latach wzmożone wydzielane się posuszu w drzewostanach sosnowych częściej występuje na siedliskach żyźniejszych. W związku z obserwowanymi fluktuacjami klimatu stosowanie w leśnictwie zasady rozproszonego ryzyka hodowlanego nabiera szczególnego znaczenia.

Po części referatowej odbyło się uroczyste wręczenie odnak honorowych przyznanych członkom naszego oddziału  w 2019 roku. Ponadto nowym członkom PTL, którzy wstapili do stowarzyszenie w 2019 roku, wręczono legitymacje i dyplomy.Zebranie Delegatów Kół Oddziału PTL w Katowicach

W dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyło się Zebranie Delegatów Kół wchodzących w skład Oddziału PTL w Katowicach.


Dokonano wyboru Delegatów na 119 Zjazd Delegatów Oddziałów PTL, który odbędzie się w dniach 12-14.09.2019 r. na terenie RDLP w Szczecinku. W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Skarbnika, dokonano wyboru nowej osoby na to stanowisko. Przedstawiono plan działalności Oddziału w br. Przedstawiono informację nt. organizacji "Dnia Leśnika" wspólnie z SITLiD na terenie Nadleśnictwa Olkusz w dniu 5 września br.